Mallorcas nyeste erhvervshistorie

Landbrug og fiskeri

Tradionelt har mallorcinerne levet af fiskeri og landbrug. I landbruget dyrkede man blandt andet citrus-frugter, vindruer, oliven, mandler og grøntsager.

I bjergområderne mod vest og nord på Mallorca, har der også været minedrift. Industrien på Balearerne er og var kun udbredt i begrænset omfang, og ofte knyttet til keramik og skosproduktion..

1800-tallet var en svær tid på Baleaerne, mere eller mindre glemt af hovedlandet Spanien. Fattigdommen var udbredt. Tørke, sult og sygdomme som kolera, gul feber og byldepest forøgede mistrøstigheden.

Dyrkningen af mandler satte gang i økonomien i begyndelsen af 1900-tallet. Det økonomiske opsving i landbruget stimulerede efterspørgslen og småindustri opstod.

Første verdenskrig

Under 1. verdenskrig fik Mallorca en meget givtig eksport af fodtøj til de krigsførende lande1. Soldater på begge sider gik i støvler fra Mallorca.

Jernbanen mellem Palma de Mallorca og Soller blev taget i brug i 1912.

Elektricitet og gas udbredtes lidt efter lidt. De hestetrukne sporvogne blev elektrificeret i 1916. Op igennem 1920’erne og 1930’erne blev der anlagt flere og flere sporvognsstrækninger (2).

Turisme

Efter anden verdenskrig er turismeudviklingen mest bemærkelsesværdig. I 1950 var der ca. 100 hoteller på Mallorca. 20 år senere var der mere end 500 hoteller. Turismen har været kendtegnet ved vækst i mere end 50 år i træk. Også selvom der var opbremsning og krise i 1980’erne, som følge af forurening, slidtage af natur- og bymiljø samt stigende konkurrence fra andre lande. Palma-Calvia udviklede sig til det vigtigste turistområde i hele Spanien, foran turststeder som Costa del Sol og Costa Brava(1).

Med turismen kom velstanden og gjorde det tidligere så fattige Balearerne til den rigeste region i Spanien. Jobs opstod på restauranter og hoteller i tusindvis. Relaterede brancher efterspurgte også mere arbejdskraft. Eksempelvis producenterne af keramiske genstande, perler, fodtøj og andre lædervarer.

Omkostningerne har vist sig at være af miljømæssig karakter. Naturen i de bynære områder slides og vandmangelen truer hver sommer. Op gennem 1990’erne blev miljøet en fast bestanddel af den politiske diskussion.

Turismen ser også ud til, at blive det dominerende erhverv de næste årtier.

Kilder:

Spanien – sommer, sol og Seat, side 93
v. Tom Nielsen
Nordisk Forlag 2000
ISBN: 87-00-35986-6
Tidsskriftet ”Nyt fra Mallorca”
Spansk – Skandinavisk forening.