På Balearerne (Mallorca, Menorca, Ibaza og Formentera) er der kun gjort få fund af menneskelig aktivitet før 2500 f.v.t. De ældste, men spredte fund, er betydeligt ældre. Ældste fund er gjort ved Muleta-hulen på Mallorca. Det er C-14 dateret til ca. 5500 f.v.t. Enkelte andre fund tyder på menneskelig aktivitet. Men som sagt, fundene er få og spredte, både geografisk og tidsmæssigt (3000 år).

Der er altså ikke tegn på bosættelse på Mallorca i den tidlige del af yngre stenalder. Hvilket kan virke forbavsende, da øen er frugtbar. Andre Middelhavsøer udviser desuden en tidlig kontinuerlig bosættelse. I Danmark indførtes landbruget ca. 4000 f.v.t. og de danske jættestuer er fra før 3000 f.v.t.

Tidligste kulturgruppe på Balearerne

Forhistorisk talayot på Mallorca
Billede nr. 1, talayot.

Den tidligste egentlige kulturgruppe på Balearerne er den “prætalayotiske kultur”. Levn fra denne kultur placerer den tidsmæssigt ved overgangen mellem stenalder og bronzealder o. 2000 f.v.t.

Monumenter fra den “prætalayotiske kultur” er blandt andet klippegrave. Disse er ofte hugget ud i klippen. De er som regel aflange, op til 12 meter. Indgangen findes i den ene ende. Sidekamre kan forekomme i klippegravene.

Talayot betyder tårn. Talayoterne byggedes ca. 1500 f.v.t. Men de anvendtes gennem århundreder. Tårnenes udformning tyder på, at de har en forsvarsmæssig funktion. Bronzealderen var på mange måder en krigerisk tid. Men tårnene kan også have haft andre funktioner såsom prestige.

Talayoterne var ofte en del af et større kompleks af bygninger. Bygningerne er i mange tilfælde betydeligt nyere end selve tårnet. Selve komplekserne har således gennemgået en lang udvikling. Nogle af husene omkring tårnene er fra fønikisk og romersk tid. Romerne erobrede først Mallorca år 123 f.v.t.

Tårnene udviser stor variation. Nogle er massive, andre har små og store rum. Nogle har ligeledes indvendige trapper op til et åbent plateau øverst på tårnet.

Der fandtes både runde og firkantede tårne. Tårnene havde en diametet på 10-15 meter. Højden var op til 10 meter.

Der er i dag rester af mere end 30 talayoter på Mallorca. Ved Cala Pi (Llucmajor) findes et firkantet tårn. Runde tårne kan bl.a. ved Artá, C’an Picafort, Santinyí og Ses Paisses.

Ses Paisses
Billede nr. 2, Arta Ses Paisses.

Naveta

På Menorca findes Balearernes største koncentration af forhistoriske monumenter.

Menorca adskiller sig fra Mallorca ved de specielle fund, idet der kun er fundet naveta’er og taula’er på Menorca, og ikke på på Mallorca.

Det har givet anledning til mange gisninger, da der ikke er langt mellem de to øer.

 

 

Naveta
Billede nr. 3, Naveta, Menorca.

Middelhavskultur

Mallorca og Menorca hørte til den omgivende middelhavskultur.

Stenkonstruktioner findes rundt om Middelhavet, svarende til de baleariske monumenter. Alle har dog lokale variationer.

Noget tyder på at Balearerne har været under indflydelse fra befolkningen på Sardinien.

 

Naveta, forhistorisk tid
Billede nr. 4, Naveta, Tudons, Menorca.

 

Fotografer

  • Billede nr. 1: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sa_Clova_des_Xot_13.jpg
  • Billede nr. 2: Mallorca Info
  • Billede nr. 3: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Menorca_02_%281590266029%29.jpg
  • Billede nr. 4: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tudons01.jpg

 Denne artikel er senest revideret 31/7 2014