Forkortelser: 
fvt, før vor tidsregning (samme som fkr)
evt, efter vor tidsregning (samme som ekr)

 

Fortid til nutid

6000 fvt.
Fund peger på en tidlig højkultur.

2000 fvt.
Megalitkulturens begyndelse på Balearerne. Talayots – karakteristiske stenkonstruktioner/tårne på Balearerne.

8.-6. årh. fvt.
Mallorca drages ind under det græske kolonisations- og kulturområde.

6 årh. fvt.
Kartago dominerende magt i det vestlige Middelhav.

5. årh. fvt.
Beretninger om at baleariske stenslyngere trådte ind i fremmede magters hære som soldater.

218 fvt.
Den 2. puniske krig starter. Romerriget udstrækkes til den iberiske halvø og der oprettes 2 romerske provinser på halvøen i 197 fvt.

123 fvt.
Mallorca erobres af romerne. Byerne Palma og Pollentia (Alcudia) grundlagdes.

2. årh.
Kristendommen kommer til Mallorca. De tidligste spor af kristendommen på Mallorca findes i hulekirken “Cova de Sant Marti” ved Alcudia. Sporene går tilbage til det 2. årh. evt.

450 evt.
Vandalerne erobrede Mallorca.

6. årh.
Byzantisk herredømme.

8. årh.
Frankiske tropper forsvarede Balearerne mod araberne.

903
Araberne erobrede Mallorca. Maurisk herredømme indtil det 13. årh.

1229
Jaime I., Katalonien, erobrede Mallorca. Maurerne led nederlag i slaget i Palma-bugten på årets sidste dag.

1259
Selvstændigt kongedømme på Mallorca, indtil 1349. Til kongedømmet Mallorca hørte ligeledes Roussillon og Montpellier i det nuværende Frankrig.

Under Jacob II flyttede mange immigranter fra Katalonien til Mallorca. Det førte til en vedvarende katalansk indflydelse på Mallorca.

14. årh.
Blomstrende handel. Bondeopstand.

1343
Pedro IV af Aragonien forlangte øerne ind under Aragonien.

1349
Kongedømmet Mallorca blev en del af Kongedømmet Aragonien. Roussillon og Montpellier kom under fransk overherredømme.

1479
Mallorca en del af det spanske kongerige.

16. årh.
Tyrkiske og arabiske pirater foretager utallige overfald og plyndringer på Mallorca.

17. årh.
Hungersnød og udvandring til Spanien.

18. årh.
Under den spanske arvefølgekrig (1701-1714) stod Mallorca på Østrigs side. Fransk indvandring under og efter den franske revolution. Menorca kom under den engelske krone fra 1708-1802.

1936-39
Den spanske borgerkrig. Mallorca var et støttepunkt for general Francos styrker. Menorca forblev indtil krigsslutningen republikansk.

1978
Spanien fik en demokratisk forfatning.

1983
Balearene fik autonom status indenfor den spanske stats rammer.

 

Senest revideret 30/7 2014