Maurerne 848-1229

Araberne erobrede Nordafrika i løbet af få årtier i 600-tallet og 700-tallet. Maurerne gik i 711 i land ved Gibraltar. I løbet af 7 år blev det meste af den spanske halvø erobret. Maurerne regerede gennem kalifatet i Cordoba større og siden mindre dele af den spanske halvø i ca. 700 år.
Balearerne måtte betale skatter til kalifatet. Efter et oprør blev Balearerne erobret af maurerne i 848.

Under kalifatet blev Balearerne tættere knyttet til Spanien.

Kultur

Maurerne byggede moskeer, paladser, arabiske bade og haver. Kunst og uddannelse oplevede fremgang.

Landbrug

Maurerne indførte forskellige planter i landbrugsdriften. Mandel, figen, johannesbrød, ferskner og abrikoser. Afgrøder som man stadig dyrker på Mallorca.

Teknologi

Maurerne indførte ny teknologi til øerne. Vandmøller og vindmøller gavnede landbrugsproduktionen.