Økonomi og befolkning i middelalderen

Maurertiden

Under maurerne blev Mallorca knyttet tættere til fastlandet. Landbruget udvikledes med nye afgrøder og nye metoder.

Læs mere om denne tid her.

Aragon – fremgang og tilbagegang

1200-tallet var en fremgangsrig periode for kongeriget Aragon. I starten af 1300-tallet toppede Aragons handelsimperium med krydderihandel via Alexandria, guld fra Nordafrika og tekstil fra Barcelona. Sicilien, Sardinien og Nordafrika var afsætningsmarkeder for tekstilhandlen.

Den økonomisk tilbagegang fra sidste halvdel af 1300-tallet fortsatte i 1400-tallet. Handelsruterne gik andre veje og alliancer kørte Aragon ud på et sidespor. Næsten alle handelskompagnier lukkede på Mallorca (se kilde).

Den økonomiske tilbagegang skete samtidig med en befolkningsmæssig tilbagegang. F.eks. faldt befolkningstallet i Katalonien med 40% fra 1348 til 1497. Pesten, også kaldt den sorte død, ramte området flere gange.

Udkantsområde

Forbedret teknik på søen, ændrede handelsruter og opdagelsen af Amerika flyttede tyngdepunktet i politik og handel. Mallorca endte med at blive et udkantsområde, hvor det tidligere havde en vis betydning pga dets strategiske placering i Middelhavet.

Sammen med de øvrige dele af kongeriget Aragonien blev Mallorca i starten af 1500-tallet forenet med Castilien, da Isabella af Castilien og Ferdinand II af Aragonien indgik giftermål.

Kilde

Spain in the middleages, side 165