Mallorca i middelalderen

Mallorcas historie i middelalderen er direkte forbundet med hvad der skete på fastlandet.

I 534 blev Balearerne indlemmet i det Østromerske rige, Byzantium. Kejser Justitian havde ambitioner om, at genrejse Romerriget. Balearerne var formentlig underlagt Byzans frem til starten af det 8. århundrede.

Mallorca i middelalderen

Maurerne og Aragon

I 903 blev Mallorca erobret af Maurerne. Inden da var den iberiske halvø kommet under maurisk dominans. De tidligste mauriske angreb på Balearerne går tilbage til 707/08. Det mauriske herredømme bestod indtil det 13. århundrede på Balearerne. Magtbalancen tippede i sidste halvdel af 1000-tallet og det kristne Europa begyndte at ekspandere. Aragon var blandt de mindre kristne stater som generobrede Spanien fra Maurerne. Vendepunktet var erobringen af Toledo i 1085.

Aragon opstod som selvstændigt kongerige i 1035. 100 år senere i 1137 forenedes Aragon og Katalonien i kongeriget Aragon. Senere blev såvel Mallorca som Valencia en del at dette rige.

Centrum for kongeriget Aragon var det katalanske Barcelona. Mens rigets interesserer udstraktes til Valencia, Mallorca, Syditalien i løbet at 1200-tallet.

Kongeriget Aragon erobrer Mallorca i år 1229

1229 erobrede Aragons konge Jaume I (konge fra 1213-76) det mauriske Mallorca samt Menorca og Ibiza. Maurerne led nederlag i slaget i Palma-bugten på årets sidste dag. Nogle af Jaume I’s skibe blev i begyndelsen af 1200-tallet røvet af emiren fra Mallorcas folk. Det fik ham til, at erobre øerne med magt. 3)

Jaumes succes skyldtes delvist hans villighed til at indgå aftaler med muslimerne, så de kunne beholde nogle af deres civile og religiøse institutioner. Dette gjorde sig især gældende i kongeriget Valencia.

På Mallorca skete der dog en omfordeling af land med henblik på at tiltrække kolonister. Der kom mange immigranter fra Katalonien og det medførte vedvarende katalansk indflydelse på Mallorca. Andre reformer gav jøderne friere rettigheder og skatten på handel blev lempet. 3)

Mallorca selvstændigt kongedømme i år 1259

Ved Jaume I’s død i 1259 blev kongeriget delt i 2. Pedro blev konge over Katalonien, Aragonien og Valencia. Jaume II blev konge over Mallorca, Montpellier og Roussillon. Den positive økonomiske udvikling fortsatte under Jaume II og Jaume III, som blev Mallorcas sidste konge.

Aragonien erobrer Mallorca for anden gang i år 1349

1349 blev Mallorca erobret af Pedro IV af Aragonien. Herefter fulgte en lang periode, hvor kongens fokus var rettet mod udviklingen på fastlandet. Nedgang prægede øerne. Handelen med de nye lande i Amerika, blev ikke forundt købmænd fra Mallorca.

Spanien

Sammen med de øvrige dele af kongeriget Aragonien blev Mallorca i starten af 1500-tallet forenet med Castilien, da Isabella af Castilien og Ferdinand II af Aragonien indgik giftermål. 1500-tallet var ellers en urolig periode. Inkvisitionen bidrog hertil med henrettelser af jøder og truslen fra Osmannerriget var stigende.

Økonomisk fortsatte stilstanden helt op til 1800-tallet.

Kilder:

Spain a history, side 95.
Spain in the middleages, side 61.
kilde 3: Vi tager til feriedestinationer i Spanien og Portugal, v. Stig Albeck, 2007, side 5.