Pollentia – skitser

Pollentia, capitol     Capitol, som bygningen formentlig har set ud
Arkæologer på arbejde     Arkæologer på arbejde.

Det udgravede område er i det første årti i 2000-tallet udvidet væsentligt.

Resultaterne foreligger ikke endnu.

Skitse af det område, som ligger nærmest indgangen:

Skitse, Pollentia, udgravet område

Billede af “Northwest house” på skitsen oven for:

Skitse, Pollentia, udgravet område