Mallorcas sprog – ø sprog

Si us plas, parli’m en català! Med største fornøjelse, naturligvis.

På Mallorca taler man katalansk eller mallorcinsk. Den baleariske variant af katalansk. Det katalanske sprog tilhører den romanske sproggruppe på linie med fransk, spansk og italiensk. Det vil sige et sprog, der har sin oprindelse i latin.

På Mallorca angiver rundt regnet 2/3 mallorcinsk som modersmål. Ikke desto mindre taler 95 % af befolkningen mallorcinsk. Indvandrere fra det spanske fastland har simpelthen været nød til at lære det lokale sprog for at kunne begå sig. Det samme ses i eksempelvis Katalonien på det spanske fastland.

Katalansk – det officielle sprog

Hvor er katalansk det officielle sprog? Alene, er det kun i “miniput-staten” Andorra. I Katalonien og på Mallorca er katalansk er det sidestillet med spansk.

Der er seks hoveddialekter af katalansk

Rossellonés, tales i det franske Roussillon.
Østkatalansk, tales i de spanske provinser Girona og Barcelona.
Vestkatalansk, tales i Andorra og den østlige del af Aragon og provinsen Lleida.
Valencianisk, tales fra Maestragt til Alicante.
Balearisk, tales på Mallorca, Menorca og Ibiza.
Alguerés, Sardinien.

Den største forskel mellem dialekterne består i udtalen og ordforråd, mens der i skriftsproget kun er mindre forskelle mellem dialekterne. Den baleariske dialekt indikerer, at Mallorca også har været under kraftig påvirkning fra de franske områder Roussillon, Montpellier og Marseille. Katalansk er nært beslægtet med såvel spansk som provencalsk og tales af 12 mio. franskmænd i Sydfrankrig.

Katalansk som sådan, er stærkt påvirket af spansk, fransk og italiensk – de officielle statssprog som omgiver katalanerne. Sproget er i mindre grad påvirket af arabisk, da Katalonien allerede i 801 blev befriet fra arabisk dominans.

Historiske hændelser

Historiske forhold der har spillet en stor rolle for sprogenes udvikling og udbredelse.

Eksempler

Det nrdøstlige Spanien blev allerede i 801 befriet fra arabisk dominans, hvilket betyder, at der er færre arabiske ord i katalansk sammenlignet med spansk (castiliansk).
Roussillon der i dag er fransk område, var underlagt Aragonien 1172-1659.
I 1200-tallet blev Mallorca underlagt kongeriger Aragonien.
Ramon Llull (1232-1315) skabte det katalanske litteratursprog i 1200-tallet. Efterfølgende var der en katalansk sproglig og litterær opblomstring.
Katalanere udvandrede til Sardinien i det 15. århundrede, hvor der i dag findes et lille katalansk talende mindretal (Alghero/Alguerés)
Efter samlingen af det moderne Spanien o. år 1500, blev det katalanske sprog presset af den spanske centralmagts sprog (castiliansk/spansk).
Under romantikken blomstrede det katalanske sprog igen.
I det 20. århundrede under general Francos diktatur var katalansk forbudt. Diktaturet sluttede først i 1975.
I 1978 fik Spanien en demokratisk forfatning. Efterfølgende er lokalsprogene igen blev mere benyttede.

Hvor mange taler katalansk?

Sprogets kerneområde er den spanske nordøstkyst med den autonome provins Catalunya og dens hovedstad Barcelona i centrum.

Catalansk sprogområde

Hvor mange taler så katalansk i en af dets varianter? Det svinger meget afhængigt af kilden. Et sted mellem 7 mio. og 10,5 mio. mennesker taler sproget. Dertil kommer et ukendt antal i “det spanske Amerika”.

Katalansk er det 21. største sprog ud af 56 i Europa. Der er altså flere der taler katalansk end eks. dansk, norsk osv. Territorielt er sproget ligeledes mere spredt ud end eks. Danmark, Holland, Schweiz og Belgien.

Kilder

Zeitschrift Merian, Mallorca, årgang 47, feb. 1994.
dtv-Atlas zur Weltgeschichte, bind 1, 1980.
Romanske sprog, hjem.get2net.dk/sprogbog/roman.htm
Katalansk sprogområde (engelsk), http://www.june29.com/HLP/lang/Catalan/webcat1.html
Katalansk sprogområde (katalansk), http://www.june29.com/HLP/lang/Catalan/webcat4.html