Faunaen / dyrelivet på Mallorca bærer dels præg af, at øen er “isoleret” fra fastlandet, dels af menneskets tilstedeværelse.

 

Fugleliv

Fuglelivet er rigt og varieret på Mallorca. I løbet af en sæson vil man kunne se mere end 300 forskellige fuglearter på øen. Her i blandt terner, ibisser, silkehejrer, stylteløbere, rørhøge og røde glenter.

Der er ikke mange vadefugle og andefugle på Mallorca, da ferskvandsområderne er få. Derimod er der mange små fugle og rovfugle.

Gribbe, ørne, falke, hejrer, flamingoer, agerhøns og snæpper hører til blandt de fastboende fulgle på Mallorca. De kan med varierende held observeres rundt om på Mallorca. Gåsegribben vil kunne opleves i bjergområderne ligeledes eleonorafalken.

Foruden de fastboende fugle, overvintrer der mange fugle fra nord.

 

Pattedyr og vilde dyr

Der findes ingen større vilde dyr på Mallorca. Udover bjerggeder er harer og kaniner de største pattedyr på Øen.

I de enkelte landbrug finder man i varierende grad de sædvanlige husdyr såsom kvæg, får, geder, æsler, mulæsler, svin og fjerkræ.

 

Fisk

Livet i havet til Mallorca genkendes mange andre steder i Middelhavet. Fiskerne hjembringer bl.a. rejer, tun, sværdfisk, blæksprutter, rødmuller, hummer, rokker, St. Peters-fisk og havkat.

 

Krybdyr

Blandt krybdyrene på Mallorca findes den europæiske sumpskildpadde, firben m.m.