Den første sporvognslinie på Mallorca blev anlagt i Palma i 1891. De første sporvogne blev trukket med hestekraft indtil 1916.

Selskabet La Soicedad Mallorcina de Tranvia stod bag driften frem til 1914, hvor selskabet blev solgt til Soicedad General de Electricas Interurbanas, som udvidede og elektrificerede sporvejsnettet. I løbet af 1920’erne blev sporvejsnettet kraftigt udvidet. De seneste udvidelser, f.eks. ned til havnen, foregik frem til midt i 1930’erne.

Fra først i 1940’erne gik det den anden vej. Sporvognslinier blev nedlagt. Efter 68 års sporvognstrafik i Palma, blev den sidste sporvognslinie nedlagt i 1959.

Begrundelserne for at afvikle sporvognstrafikken i Palma var stort set den samme som alle andre steder. Smalle gader som blokeredes af den stigende motoriserede trafik. Flåden af sporvogne blev ældre og ældre og mere ukonfortable. Sporvejsnettet blev ikke tilpasset bosætningsmønstrene i Palma fra ca. 1930. Transportbehovene blev ikke mødt af en udvikling af sporvejsnettet. Mangel på energi talte også for, at industrien blev tilgodeset på bekostning af de forældede sporvogne.

Sporvognsnettet i 1935, da det var mest udbredt

I 1935 nåede sporvognsnettet på Mallorca den største udbredelse, knap 50 år efter de første sporvogne blev trukket rundt i Palma.

Her ca. 50 år efter nedlæggelsen af sporvejene i 1959 forhandles der om, hvor de kommende sporvejslinier skal anlægges. Gennem de seneste 15 år, er der blev anlagt sporvejslinier rundt om i spanske storbyer, startende med Valencia i 1994. Siden fulgte Bilbao i 2002, Alicante i 2003, Barcelona i 2004. En udvikling som er fortsat med anlæggelse af sporvejsnet i flere spanske storbyer.

Kilder